سوالات متداول

ـ چگونه میتوانیم به عضویت وسکا درآمده یا در چهارچوب وسکا در برای حفاطت از حیات وحش فعالیت کنیم؟ اگر شما یک متخصص حیات وحش هستید و یا در راستای حفاظت از حیات وحش و زیستگاه های آنها فعالیت میکنید بنابراین شرایط عضویت در وسکا را دارید. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.