درباره ما

وسکا یک سازمان غیردولتی و غیرانتفاعی است که به هیچ ارگان دولتی یا انتفاعی در ایران و یا سایر کشورهای جهان وابسته نیست. وسکا شبکه ای از متخصصین است که تلاش میکنند تا حدممکن در راستای حفاظت از حیات وحش و زیستگاههای طبیعی آنها اقدام کنند بدون آنکه خود را مدعی حل مشکلات زیست محیطی بدانند. وسکا از هرگونه فعالیت زیست محیطی جوامع محلی حمایت میکند.